Thi công nội thất nhà phố

Thi công nội thất nhà phố đòi hỏi phải có kinh nghiệm lâu năm để đảm bảo được tính thẩm mỹ và tận dụng tối đa diện tích của không gian. Vì nhà phố thường có diện tích hạn chế và thiết kế nhiều tầng, nên đòi hỏi người có chuyên môn kỹ thuật cao và dày dặn kinh nghiệm mới có thể tạo nên được không gian đầy tính thẩm mỹ. Thiết kế nội thất nhà phố đang trở nên phổ biến rộng rãi ngày càng trở thành xu hướng.

1. Thi công nhà phố 2 phòng ngủ

z3721396875707_f665c49a33974eef8ae00b0772f18579
z3721396892945_f49693368f493e0833a537040f491e1c
z3721396890387_97f5d6ba19aed27eb60b35b852902fdb
z3721396881731_a1982f9a308cd85a143862893ab29e5c
z3721396889616_5bf6573559304acb9672d9de28a574ba
z3721397650328_c6e1537cf34ebaf3c86ed4954a9d06c8
z3721397656168_c6f76dd845d481368b5cc3e1af1325d1
z3721397663052_8b07651d2c5085d915d5cc6da2f6486b
z3721397663164_665e9854f0220b4af3928747208378aa
z3721397670184_77cc01b65ca6b1d22ec073ca322ce611
z3721397879506_06a65f53bb98bb5db99c000c6edefa4a
z3721397920365_71f19efcb5196f5493c9d72ab8d2a7dc
z3721397924856_e883bdb9d3f21511c5a583d35f80dfaf
previous arrow
next arrow
z3721396875707_f665c49a33974eef8ae00b0772f18579
z3721396892945_f49693368f493e0833a537040f491e1c
z3721396890387_97f5d6ba19aed27eb60b35b852902fdb
z3721396881731_a1982f9a308cd85a143862893ab29e5c
z3721396889616_5bf6573559304acb9672d9de28a574ba
z3721397650328_c6e1537cf34ebaf3c86ed4954a9d06c8
z3721397656168_c6f76dd845d481368b5cc3e1af1325d1
z3721397663052_8b07651d2c5085d915d5cc6da2f6486b
z3721397663164_665e9854f0220b4af3928747208378aa
z3721397670184_77cc01b65ca6b1d22ec073ca322ce611
z3721397879506_06a65f53bb98bb5db99c000c6edefa4a
z3721397920365_71f19efcb5196f5493c9d72ab8d2a7dc
z3721397924856_e883bdb9d3f21511c5a583d35f80dfaf
previous arrow
next arrow

2. Thiết kế nội thất nhà phố hiện đại- 3PN

2
4
5
7
9
10
12
1
3
5
7
8
10
1
3
5
7
9
1
2
3
4
5
8
9
previous arrow
next arrow
2
4
5
7
9
10
12
1
3
5
7
8
10
1
3
5
7
9
1
2
3
4
5
8
9
previous arrow
next arrow

3. Thi công nhà phố 2 phòng ngủ phong cách Minimalist

1479
157
1567
15
14
145
134
8
17
z5193183088813_08585550a0e20798f355544e0cf4e577
z5193183081682_224ad526925521c4596f5a64d668233c
z5193183114912_2521e1954fd763589272fcbeb1154fb5
z5193183119934_223f31f0dfff6e386d3d2d6e87de730b
z5193183097237_08e548b93a3afa2dc33d11efa974e181
z5193183079316_47e044ba57ad4db70518f989e06a325d
z5193183103089_9aee2d0abf9b7e3da8a091c0701b2f4f
b56
n23
b289
z5215685935862_a3640401ab902417c193053de54d8ec5
z5215685931033_6300a9bc1a2dfe207aec3eb0a686a2fe
z5215685914137_fdcd899439b0dc006eea3219a1702218
z5215685898608_14cc000c78a9ec7eada633319933a5a5
previous arrow
next arrow
1479
157
1567
15
14
145
134
8
17
z5193183088813_08585550a0e20798f355544e0cf4e577
z5193183081682_224ad526925521c4596f5a64d668233c
z5193183114912_2521e1954fd763589272fcbeb1154fb5
z5193183119934_223f31f0dfff6e386d3d2d6e87de730b
z5193183097237_08e548b93a3afa2dc33d11efa974e181
z5193183079316_47e044ba57ad4db70518f989e06a325d
z5193183103089_9aee2d0abf9b7e3da8a091c0701b2f4f
b56
n23
b289
z5215685935862_a3640401ab902417c193053de54d8ec5
z5215685931033_6300a9bc1a2dfe207aec3eb0a686a2fe
z5215685914137_fdcd899439b0dc006eea3219a1702218
z5215685898608_14cc000c78a9ec7eada633319933a5a5
previous arrow
next arrow

4.Thi công nội thất nhà phố kết hợp văn phòng- 300m2

z3287982286936_b6352a2eb18e86d4e5d5e8ebdd3bbc0a
z3287982291596_858624517aabf87e417fdbcd4bf801d7
z3287982291599_208dd08714d033c4bf86dfff10ea4b8a
z3287982293884_9e8cf25b17e15a80178f48f8aa5964d9
z3287982299245_9f13e633991fcfc3e50e7b68231403dd
z3287982299399_5b8cf76c10fbacd3a152222437e99d2c
z3287982397137_52a37a662ea3862cd34d3e776cd8750a
z3287982400870_5b523191220e34bebcdb72f438013588
z3287982402445_26157c60d888b47de2bae3cb89d3cd76
z3287982405879_083472447841c4de63bdfcdc7822d701
z3287982495740_1832106a8d4e76147452a8860d318b71
z3287982497699_c37d4361bbf585268ca105346f74c00a
z3287982501479_5d2fd08b1519b620f5bc6372356df77b
z3287982504538_fc12b4d732a252917bc6fc7c1f2a146f
z3287982509057_5e2ed0f54fda262671b4bf9c6b0895ee
z3287982506677_baab545c488b07ee7c4e7770f892c95f
z3287982593451_91c4dba84436da39f7801a500de87150
z3287982596207_2f65012010b7e8f6ccb695daddd4c811
previous arrow
next arrow
z3287982286936_b6352a2eb18e86d4e5d5e8ebdd3bbc0a
z3287982291596_858624517aabf87e417fdbcd4bf801d7
z3287982291599_208dd08714d033c4bf86dfff10ea4b8a
z3287982293884_9e8cf25b17e15a80178f48f8aa5964d9
z3287982299245_9f13e633991fcfc3e50e7b68231403dd
z3287982299399_5b8cf76c10fbacd3a152222437e99d2c
z3287982397137_52a37a662ea3862cd34d3e776cd8750a
z3287982400870_5b523191220e34bebcdb72f438013588
z3287982402445_26157c60d888b47de2bae3cb89d3cd76
z3287982405879_083472447841c4de63bdfcdc7822d701
z3287982495740_1832106a8d4e76147452a8860d318b71
z3287982497699_c37d4361bbf585268ca105346f74c00a
z3287982501479_5d2fd08b1519b620f5bc6372356df77b
z3287982504538_fc12b4d732a252917bc6fc7c1f2a146f
z3287982509057_5e2ed0f54fda262671b4bf9c6b0895ee
z3287982506677_baab545c488b07ee7c4e7770f892c95f
z3287982593451_91c4dba84436da39f7801a500de87150
z3287982596207_2f65012010b7e8f6ccb695daddd4c811
previous arrow
next arrow